Chào mừng bạn đến với
Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam
 
     

Dịch vụ thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểmHƯỚNG DẪN QUY TRÌNH YÊU CẦU THANH TOÁN QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

I. Quy trình yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm :

1. Các quyền lợi thanh toán: căn cứ theo Quy tắc điều khoản sản phẩm      - Quyền lợi tiền mặt      - Quyền lợi chi phí sinh hoạt      - Quyền lợi đáo hạn      - Tiền chênh lệch lãi suất

2. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thanh toán:      - Quý khách gửi bộ hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng.      - Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

3. Thẩm định hồ sơ yêu cầu thanh toán:      Phòng Quyền lợi khách hàng tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi.

4. Thanh toán quyền lợi: Quý khách nhận quyền lợi hợp đồng bảo hiểm theo những hình thức dưới đây:      - Bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng được chỉ định hoặc văn phòng Tổng đại lý (theo yêu cầu của Quý khách với số tiền mặt đến 10,000,000VNĐ ).      - Bằng chuyển khoản qua ngân hàng đến tài khoản Người thụ hưởng/Người nhận tiền.      - Chuyển đóng phí bảo hiểm cho Hợp đồng hợp lệ được Quý khách chỉ định.

5. Thời gian xử lý:      Trong vòng 1 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

II. Các giấy tờ cần cung cấp khi yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm
Quyền lợi
Hồ sơ
Tiền mặt Chi phí sinh hoạt Đáo hạn Chênh lệch lãi suất
Đơn yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm/ hoặc Thông báo lĩnh nhận quyền lợi bảo hiểm
Đơn yêu cầu
Quyển hợp đồng bảo hiểm      
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân của Người thụ hưởng/ Người nhận tiền ( bản photo)
Giấy tờ chứng minh thông tin tài khoản ngân hàng nhận quyền lợi (nếu có)
Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền lĩnh nhận quyền lợi)
Giấy ủy quyền

1. Trong một số trường hợp, Bên yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm định kỳ sẽ cần cung cấp các giấy tờ khác để phục vụ cho quá trình thanh toán. Kính mong Quý khách bổ sung kịp thời để việc giải quyết hồ sơ thanh toán được nhanh chóng.

2. Ghi chú về ủy quyền: Do quy định về ủy quyền phụ thuộc vào số tiền cần lĩnh nhận, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty để được tư vấn chi tiết.

↑TOP