Chào mừng bạn đến với
Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam
 
     

Xin tạm ứng giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm

Các giấy tờ cần chuẩn bị và các mục cần chú ý khi tiến hành xin tạm ứng giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Các giấy tờ cần chuẩn bị
 • “Đơn yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại”
 • Bộ hợp đồng bảo hiểm
 • Bản chính CMTND của người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm
 • Bản sao bìa của tài khoản tiền gửi ngân hàng (đối với trường hợp chuyển tiền) hoặc có bằng chứng chứng minh quyền sở hữu tài khoản
 • Bản chính chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền, giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)

Phương thức xin tạm ứng giá trị hoàn lại
Khách hành có thể đến các trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty để tiến hành xin vay. Hoặc có thế ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục này. Đối với trường hợp ủy quyền, có những quy định sau :
 • Số tiền tạm ứng lớn hơn 20 triệu VND không chấp nhận ủy quyền làm thủ tục
 • Số tiền tạm ứng từ 2 triệu VND trở lên, giấy ủy quyền phải được công chứng
Những điều cần chú ý
 • Nếu người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không cùng một người, đơn yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại phải có chữ ký của người được bảo hiểm
 • Mục người đại diện pháp luật ký tên trên Đơn yêu cầu: Nếu dưới 18 tuổi thì phải do người đại diện pháp luật ký xác nhận, bất kể đã ký thay cho người được bảo hiểm hay người được bảo hiểm đích thân ký tên
 • Mục người được bảo hiểm ký tên trên Đơn yêu cầu: chưa đủ 6 tuổi phải do người đại diện pháp luật ký thay, trên 6 tuổi phải đích thân ký
 • Đơn yêu cầu vay giá trị hoàn lại nếu phần số tiền có tẩy xóa, đề nghị viết lại đơn yêu cầu khác. Những thông tin khác nếu có tẩy xóa, đề nghị chủ hợp đồng ký tên xác nhận.
 • Một đơn yêu cầu vay giá trị hoàn lại chỉ có thể tiến hành xin tạm ứng cho 1 hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng có nhiều hơn một hợp đồng và muốn vay giá trị hoàn lại của các hợp đồng này, đề nghị viết thêm các đơn yêu cầu khác.
Phương thức thanh toán khoản tạm ứng giá trị hoàn lại
 • Tiền mặt : khách hàng đến lĩnh tại quầy của Trung tâm dịch vụ khách hàng
 • Chuyền khoản : công ty sẽ chuyển vào tài khoản đã được chỉ định của khách hàng.
 • Sử dụng khoản tạm ứng giá trị hoàn lại để đóng phí cho 1 hợp đồng bảo hiểm khác
Phương thức hòan trả khoản tạm ứng giá trị hoàn lại
 • Tiền mặt : khách hàng đích thân hoặc ủy quyền cho người khác đến quầy của Trung tâm dịch vụ khách hàng làm thủ tục trả khoản vay hợp đồng.
 • Chuyển khoản : khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty chỉ định
 • Ủy quyền : khách hàng có thể ủy quyền cho nhân viên nghiệp vụ đến thu tiền và làm thủ tục hoàn trả khoản vay tại Trung tâm dịch vụ khách hàng.

 

↑TOP