Chào mừng bạn đến với
Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam
 
     

Trách nhiệm cộng đồng

 

Các hoạt động năm 2015


Cháo Yêu Thương Fubon Life Việt Nam: Chăm Sóc Bệnh Nhân Bằng Hành Động

 

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam hợp tác với Câu lạc bộ tình nguyện Hope và đề xuất phương án hợp tác và tài trợ, đem tới cho người bênh bệnh viện Lao Phổi Trung Ương và bệnh viện Đa Khoa Gia Định 1,000 xuất Cháo Yêu Thương đầy đủ dinh dưỡng mỗi tháng trong 9 tháng, từ tháng 4 tới tháng 12 năm 2015. Ngày chủ nhật thứ hai hàng tháng được định là ngày Cháo Yêu Thương Fubon Life Việt Nam, hơn 20 nhân viên của Fubon Life Việt Nam tại hai miền Nam Bắc cùng với các thành viên của câu lạc bộ từ thiện Hope sẽ tặng 1,000 xuất cháo cho bệnh nhân Bệnh Viện Lao Phổi Trung Ương và Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định.

 

 

 

 

 

Hoạt động tại TP.HCM